Блогът на Петко
False Hopes

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Петко Борджуков

Следва резюме на редица научни статии, които разглеждат проблеми с текущите стандарти и имплементации на лични документи с биометрични данни и изводи от наблюдения върху текущия законодателен процес за въвеждане на лични карти с биометрични данни.

Силно препоръчвам прочитането на Crossing Borders: Security and Privacy Issues of the European e-Passport и останалите цитирани статии за подробно запознаване с изредените проблеми.

Недостатъци от технологична гледна точка

Неясноти от етична гледна точка

Липса на проучване за оценка на ефекта от въвеждането на биометрични данни в личните карти

Не е проведено проучване, което да измери очакваните положителни последствия от въвеждането на биометрични данни в личните карти.

Липсата на подобно проучване в контекста на България прави въвеждането на биометрични данни необосновано, що се отнася до полезност и лишава от мотивация всички компромисни технологични и финансови решения, които трябва да бъдат направени в процесите на дизайн и имплементация.

Недостатъци от финансова гледна точка

Добавянето във всички лични карти на електроника, която да реализира функционалност, от която ще се възползват ограничен брой граждани, ще оскъпи необосновано изработката на личните документи.

Последствия

Последствията от изброените проблеми са непредсказуеми, но може да се спекулира какви могат да бъдат. Ето няколко примера за сценарии, които биха могли да се разиграят след въвеждане на биометрични данни в личните документи:

Заключение

Въвеждането на техническа възможност за присъствие на биометрични данни в личните карти ще доведе до отрицателни последствия за гражданите, а потенциалните положителни последствия не са оценени. По-голямата част от научните изследвания на личните документи с биометрични данни достигат до заключението, че трябва да не бъде използвана технология за безконтактен достъп до данните в личните документи. Заключението ми е, че въвеждането на биометрични данни на този етап е в най-добрия случай необосновано, а в най-лошия – ще изложи на риск от кражба на идентичност гражданите, чиито биометрични данни присъстват в личната им карта.

Библиография